Strona w przygotowaniu

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji
WIBE sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław
tel/fax. 71 319 43 23
e-mail: sekretariat@wibe.wroc.pl